Ciencias da Natureza 5º. A enerxía


Tipos de enerxía e propiedades

Fontes de enrexía renovables e non renovables

Fontes de enerxía renovables e non renovables 2

Enerxías renovables

Enerxías renovables 2

Consecuencias do uso excesivo

Desenvolvemento sustentable

Advertisements

Ciencias da natureza 5º. Tema 5. A enerxía.

Enerxía solar

A enerxía transfórmase

enerxía eléctrica

Fontes de enerxía renovables e non renovables

Formas de enerxía

Fontes de enerxía non renovables

Centrais térmicas

Fontes de enerxía renovables

Clasifica en renovable ou non renovable

Enerxía, o motor da sociedade

Aeroxeradores