Matemáticas 5º. Tema 7.

Operacións con números decimais.

Multiplicación pola unidade seguida de ceros.

División pola unidade seguida de ceros.