Ciencias da Natureza 5º. Repaso final.

Os alumnos de 5º están repasando os contidos do curso con esta ferramenta que nos permite aforrar tempo e papel, ademáis de resultar moi divertida.

Advertisements

Ciencias da Natureza 5º. Tema 4.


balanza-07

Medir masas 1.probeta

Medir volúmenes 1.

exercicios medida de masa, volume e densidade.

Estados da materia.  Propiedades.

Estados da materia

Cambios da materia

Métodos de separación de mesturas

Substancias puras e mesturas

Testeando