Matemáticas 6º

Repasamos a división

Practicamos divisións

Máis divisións

Redondeamos cifras

Suma sen parar

Resta sen parar

Multiplica sen parar

Propiedades da suma

MCD

Advertisements