Lengua 6º. Repaso tema 3.

Clases de palabras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Determinantes y pronombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Acentuación de palabras compuestas y adverbios en -mente 1, 2, 3, 4

El mito y la leyenda 1

“Visita o teu super”

O xoves, 10 de novembro os alumnos e alumnas de 5º EP visitaron Erosky para realizar a actividade “visita o teu super”. Coñeceron a organización do supermercado, hábitos saudables, normas de seguridade no traballo e mesmo os beneficios de comer peixe.

O mellor foi cando despois de tomar un refrixerio saudable tiveron que empregar os sentidos para identificar froitas autóctonas e tropicais.

This slideshow requires JavaScript.