Arts and crafts 6. Colours.

cromaticocontraste

twinooCon este xogo, podedes saber que con que hemisferio do cerebro traballades mellor. Intentade resolver as operacións e adiviñar a cor que resulta da mestura doutras duas para conseguir puntos.