Repaso de 5º curso.

Matemáticas e máis.

El desafío de primaria-general. (para xogar por parellas)

El desafío de primaria-matemáticas. (para xogar por parellas)

A oca das ciencias (de 1 a 4 xogadores)

Repaso de matemáticas

Pasapalabra. Conxugación verbal.

O adiviño.

Parchís ortográfico. (De 1 a 4 xogadores)

Torre de palabras

Testeando Coñe (todo)

Testeando Mate (todo)

Testeando Lingua castelá (todo)